Perunkirjoituspalvelu

Perunkirjoitus palveluna

Perunkirjoitus, Jyväskylä

Surun hetkellä perunkirjoitus voi tuntua haastavalta. Kuitenkin perukirja on toimitettava verottajalle kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Perunkirjoitus vaatii huolellisuutta. Hyvin tehty perukirja luetteloi omaisuuden sekä perilliset, mutta se toimii myös pohjana kuolinpesän hallinnoinnille sekä perinnönjaolle. Kun käytät meitä perukirjan tekoon, voit luottaa siihen, että kaikki lain vaatimukset tulevat täytettyä. Ammattilainen pystyy huomioimaan myös verotuksen sallimat edut täysimääräisesti. Tarvittaessa teemme myös jakosopimuksen. 

Käyttäessäsi perunkirjoituspalveluamme saat mielenrauhan ja voit keskittyä paremmin surutyöhön.

Perunkirjoitus työn alla. Työpiste, Jyväskylä

Perunkirjoitus toiveiden mukaan

Yleensä pesän ilmoittajana toimii pesän osakas, tällöin pesän ilmoittaja hankkii perunkirjoitusta varten tarvittavat asiakirjat ja toimittaa aineiston meille. Tarvittaessa voimme hankkia puolestanne tarvittavat asiakirjat kuten esim. sukuselvityksen vainajasta, virkatodistukset, pankkien asiakkuus- ja saldotodistukset sekä muut perunkirjoituksessa tarvittavat viranomaisasiakirjat.

Perunkirjoituksen hinta alkaen 620,00 sis. alv. 24%

Perunkirjoitusasioissa Jyväskylässä teitä palvelee:

Juha Ryynänen
050 5848 969
perunkirjoitukset (ät) marjattaryynanen.fi

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n sekä Veronmaksajain keskusliitto ry:n jäseninä meillä on käytössämme kattava asiantuntijaverkosto josta tarvittaessa saamme apua ongelmien ratkaisemiseksi.

Perunkirjoitukseen tarvittavia asiakirjoja:

 • sukuselvitys vainajasta virkatodistukset / väestörekisteriotteet, alkaen 15 v kuolinpäivään saakka
 • pesänosakkaiden, joiden kohdalla vainajan virkatodistuksessa ei ole elää-mainintaa, virkatodistukset seurakunnasta tai elää-todistukset väestötietojärjestelmästä
 • testamentti
 • testamentin tiedoksisaanti-  ja hyväksymisilmoitus
 • avioehtosopimus
 • lahjakirjat
 • aiemmin kuolleen puolison perukirja liitteineen ja ositus- ja perinnönjakosopimukset sekä sukuselvitys (enintään 3kk vanha)
 • selvitys osakkuuksista kuolinpesissä
 • pankkien asiakkuus- ja saldotodistukset / saldotodistukset pankkitalletuksista, joista ilmenevät kertyneet korot ja koroista maksettavat lähdeverot, myös S-tili
 • pankin laatima luettelo tallelokeron sisällöstä
 • viimeisin tiliote / tapahtumat ennen perunkirjoitusta vainajan tileistä
 • selvitys pörssiosakkeista, obligaatioista, osakkeista, jäsenosuuksista, rahasto- ja arvo-osuustodistukset ym.
 • käteisvarat
 • asunto-osakkeen isännöitsijäntodistus
 • kiinteistön lainhuutotodistus, josta käy selville kiinteistön omistussuhteet
 • asiantuntijan arvio tai muuten luotettava arvio asunto-osakkeiden / kiinteistöjen käyvästä markkina-arvosta vainajan kuolinpäivänä
 • rekisteriote; auto, moottoripyörä, vene, perävaunu ym.
 • tiedot aseista rekisteriote / luettelo
 • muu tavallisuudesta poikkeava irtaimisto esim. erikseen vakuutetut taideteokset, korut yms.
 • ilmoitus / päätös kuolemantapauksen perusteella maksettavista vakuutuskorvauksista; henkivakuutus ym. avustuksista
 • selvitykset mahdollisista luotoista, panttauksista, takauksista, ulosotoista, velkajärjestelystä, ym. veloista (vainajan ja lesken)sukuselvitys vainajasta
Muuta huomioitavaa
 • vainajan ja lesken varallisuus arvostetaan ja merkitään kuolinpäivän arvoilla