Perunkirjoitukset

PerunkirjoituspalvelummePerunkirjoitus www kuva v3

Teemme perukirjan ja tarvittaessa myös jakosopimuksen.

Yleensä pesän ilmoittajana toimii pesän osakas, tällöin pesän ilmoittaja hankkii perunkirjoitusta varten tarvittavat asiakirjat ja toimittaa aineiston meille.

Tarvittaessa voimme hankkia puolestanne tarvittavat asiakirjat kuten esim. sukuselvityksen vainajasta, virkatodistukset, pankkien asiakkuus- ja saldotodistukset sekä muut perunkirjoituksessa tarvittavat viranomais-asiakirjat.

Alla luetteloituna muistilista asiakirjoista joita perunkirjoituksessa usein tarvitaan.

Perunkirjoitukseen tarvittavia asiakirjoja:

 • sukuselvitys vainajasta virkatodistukset / väestörekisteriotteet, alkaen 15 v kuolinpäivään saakka
 • pesänosakkaiden virkatodistukset / väestörekisteriotteet joista ei ole elää-mainintaa vainajan virkatodistuksessa
 • testamentti / hautaustestamentti / hautaussuunnitelma
 • testamentin tiedoksisaanti- / ja hyväksymisilmoitus
 • avioehtosopimus
 • lahjakirjat
 • aiemmin kuolleen puolison perukirja liitteineen ja ositus- ja perinnönjakosopimukset sekä sukuselvitys (enintään 3kk vanha)
 • selvitys osakkuuksista kuolinpesissä
 • valtakirja(t) pesän muilta osakkailta jotka eivät osallistu perunkirjoitukseen
 • pankkien asiakkuus- ja saldotodistukset
 • käteisvarat
 • pankkitalletuksista saldotodistukset, joista ilmenevät kertyneet korot
 • pankin laatima luettelo tallelokeron sisällöstä
 • asunto-osakkeen osakekirja / kauppakirja ja isännöitsijäntodistus
 • kiinteistön lainhuutotodistus, kauppakirja, rasitustodistus, kiinteistöverotodistus tms. josta käy selville kiinteistön omistussuhteet
 • rekisteriote; auto, mp, vene, perävaunu ym.
 • tiedot aseista rekisteriote / luettelo
 • selvitys pörssiosakkeista, obligaatioista, osakkeista, jäsenosuuksista, rahasto- ja arvo-osuustodistukset ym. myös s-tili
 • muu tavallisuudesta poikkeava irtaimisto esim. erikseen vakuutetut taideteokset, korut yms.
 • kuolemantapauksen perusteella maksettavista vakuutuskorvauksista; henkivakuutus ym. avustuksista
 • selvitykset mahdollisista luotoista, panttauksista, takauksista, ulosotoista, velkajärjestelystä, ym. veloista (vainajan ja lesken)

Vainajan ja lesken varallisuus arvostetaan ja merkitään kuolinpäivän arvoilla.

Asiantuntijan arvio asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen arvosta.

Ylläolevan luettelon pdf-version voi avata tulostettavaksi tästä

Perunkirjoituksen hinta alkaen 470,00 sis. alv. 24%

Perunkirjoitus asioissa teitä palvelee:

Juha Ryynänen

puhelin: 050 5848 969

sähköposti: perunkirjoitukset[at]marjattaryynanen.fi

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n sekä Veronmaksajain keskusliitto ry:n jäseninä meillä on käytössämme kattava asiantuntijaverkosto josta tarvittaessa saamme apua ongelmien ratkaisemiseksi.