Perunkirjoitukset

PerunkirjoituspalvelummePerunkirjoitus www kuva v3

Teemme tarvittaessa perukirjan ja jakosopimuksen. Yleensä pesän ilmoittajana toimii pesän osakas, tällöin pesän ilmoittaja hankkii perunkirjoitusta varten tarvittavat asiakirjat ja toimittaa aineiston meille.

Tarvittaessa voimme hankkia puolestanne tarvittavat asiakirjat kuten esim. sukuselvityksen vainajasta, virkatodistukset, pankkien asiakkuus- ja saldotoditukset sekä muut perunkirjoituksessa tarvittavat viranomais-asiakirjat.

Alla luetteloituna muistilista asiakirjoista joita perunkirjoituksessa usein tarvitaan.

 

Perunkirjoitukseen tarvittavia asiakirjoja:

sukuselvitys vainajasta virkatodistukset / väestörekisteriotteet, alkaen 15 v kuolinpäivään saakka

kaikkien pesänosakkaiden virkatodistukset

testamentti / hautaustestamentti / hautaussuunnitelma

testamentin tiedoksisaanto / hyväksymisilmoitus

avioehtosopimus

lahjakirjat

perukirjat liitteineen ja ositus- ja perinnönjakosopimukset aiemmin kuolleesta puolisosta

selvitys osakkuuksista kuolinpesissä

valtakirja(t) pesän muilta osakkailta jotka eivät osallistu perunkirjoitukseen

pankkien asiakkuus- ja saldotodistukset

käteisvarat

pankkitalletuksista saldotodistukset, joista ilmenevät kertyneet korot

pankin laatima luettelo tallelokeron sisällöstä

asunto-osakkeen osakekirja, kauppakirja ja isännöitsijäntodistus

kiinteistön lainhuutotodistus, kauppakirja, rasitustodistus, kiinteistöverotodistus tms josta käy selville kiinteistön omistus ja mahdollinen arvo

rekisteriote; auto, mp, vene, perävaunu ym

tiedot aseista rekisteriote / luettelo

selvitys mahdollisista luotoista, panttauksista, takauksista, ulosotoista, velkajärjestelystä, ym. veloista

selvitys pörssiosakkeista, obligaatioista, osakkeista, jäsenosuuksista, rahasto- ja arvo-osuustodistukset ym. myös s-tili

muu tavallisuudesta poikkeava irtaimisto esim. erikseen vakuutetut taideteokset, korut yms.

kuolemantapauksen perusteella maksettavista vakuutuskorvauksista; henkivakuutus ym. avustuksista

 

Vainajan ja puolison varallisuus arvostetaan ja merkitään kuolinpäivän arvoilla.

 

Perunkirjoituksen hinta alkaen 470,00 sis. alv. 24%

Perunkirjoitus asioissa teitä palvelee:

Juha Ryynänen

puhelin: 050 5848 969

sähköposti: perunkirjoitukset[at]marjattaryynanen.fi

 

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n sekä Veronmaksajien keskusliitto ry:n jäseninä meillä on käytössämme kattava asiantuntijaverkosto josta tarvittaessa saamme apua ongelmien ratkaisemiseksi.